Gestaltterapi

Gestaltterapin är min grund. Att genom ökad medvetenheten om sig själv, sina reaktioner och sina mönster bli friare i att välja nytt förhållningssätt till olika situationer ger möjligheter till hållbar förändring.
Kreativa inslag i terapin gör också att vi kan arbeta med både kropp, själ och intellekt. Det är alltid spännande att tillsammans utforska nuet.

Affektfokuserad terapi

Hur vi hanterar våra affekter beror på vilka relationella erfarenheter vi gjort. Affektfokuserad terapi ger möjligheten att i en förtroendefull relation ge uppmärksamma och närma sig sina affekter på djupet så att en ominlärning och integration kan ske. För att få mer kontakt med sina genuina känslor och behov behöver klienten få hjälp att se och släppa de försvar som inte är adaptiva för att kunna ersätta dem med mer balanserade sätt att reglera affekter och ångest. Därför är jag som terapeut aktiv, fokuserad och så upplevelsenära som möjligt.

KBT, Kognitiv beteendeterapi

I KBT får du arbeta med att förändra ditt sätt att tänka. Genom att förändra hur vi tänker så kan vi också förändra vad vi gör och hur vi känner. Många gånger tänker och gör vi på ett sätt som inte gynnar oss. Vi kan fastna i ”tankefällor” och ”beteendemönster” och undvikanden som vi inte alltid är så medvetna om.
Du och jag arbetar med att analysera olika situationer och beteenden så att vi förstår lite djupare vad som händer. Vi ökar medvetenheten om dina mönster soch tillsammans hittar vi alternativa och hjälpsamma sätt att tänka och handla på.