Lite om mig

Jag har en lärarutbildning i grunden och har arbetat i många år i skolan som lärare och skolledare. Mitt fokusområde har varit elever med särskilda svårigheter. Jag har också arbetat inom psykiatrin. Att vidareutbilda mig till gestaltterapeut kändes helt rätt då mitt intresse för möten mellan människor är det som intresserat mig mest under alla år. Jag har en fyraårig utbildning till diplomerad gestaltterapeut och är medlem i SAG, Sveriges auktoriserade gestaltterapeuter. Jag är också Steg-1-utbildad psykoterapeut med kompetens i KBT och affektfokuserad terapi.
Jag har haft förmånen att bo utomlands vid flera tillfällen i mitt liv, både i Storbritannien och nu senast i Indien, det har gett mig en fördjupad insikt i hur det är att leva i ett annat samhälle med andra värderingar och normer än de jag varit van vid.

Jag som terapeut

Utgångspunkten för mitt arbete som gestaltterapeut är att möta dig där du är. Jag utgår ifrån den verklighetsuppfattning du förmedlar till mig i ord, kroppsrörelser och handlingar. Jag vill vara med dig i det du berättar.
Vi uppehåller oss vid vad som händer och påverkar dig i nuet. Jag vill ge utrymme för att medvetandegöra det som är och vad som påverkar dig. Vi har alla med oss vår historia och att uppmärksamma hur den påverkar oss i nuet hjälper oss att fatta beslut och skapa förändring.
Gestaltterapin är till sin natur experimentell och i terapirummet finns möjlighet att i trygghet pröva nya förhållningssätt.
Varje människa är en unik individ som behöver mötas med respekt och ödmjukhet. Jag värnar mycket om att skapa tillit och trygghet för dig som klient vilket ligger som grund för vårt gemensamma arbete.

Medvetenhet

Att gå i terapi är ett sätt att närmare titta på sig själv och på hur man samspelar med omgivningen.
För att bli medveten om sig själv och sina beteendemönster behöver man stanna upp och lyssna till sig själv. Lägga märke till kroppens signaler, använda sinnena, märka vad som pågår just nu. Inte hur det borde vara eller hur det brukar vara utan hur det känns just nu. Bli medveten om vilka tankar som rör sig i huvudet, hur den inre dialogen egentligen låter. I terapin gör vi detta utan värderingar och censur.
Den ökade medvetenheten öppnar möjligheter att göra andra val än hittills.

Helhet

Gestalt står för helhet, och helhetstänkandet och den humanistiska människosynen är fundamentet i gestaltterapi. Kropp, sinne, känslor och tankar är alla viktiga komponenter.
​I terapin kan du lära känna både dina tankar, känslor och kroppsliga signaler och bli  mer medveten om hur du gör för att vara den du är i dag.