Enskild terapi

Det kan finnas många olika skäl till att söka individualterapi. Det kan till exempel handla om stöd under en krisperiod för att bearbeta en specifik händelse, det kan vara en längre kontakt för att bearbeta mer genomgripande svårigheter eller helt enkelt för personlig utveckling. En individualterapi kan pågå under olika lång tid beroende på önskemål för terapin.
I terapin undersöker vi bland annat dina reaktionsmönster och din relation till andra människor.
Individualterapi brukar oftast vara en timme per vecka. Innan terapin inleds genomförs ett bedömningssamtal där vi tillsammans kommer överens om ramarna för terapin.

Gruppterapi - parterapi

En gruppterapi består vanligen av 6 – 8 personer i olika åldrar. Oftast sätts gruppen samman av människor som inte känner varandra och har olika problem och symptom som de vill arbeta med i gruppen. Trots olikheter i problem finns ofta stora likheter i upplevelser och erfarenheter.
Du som individ i gruppterapi uttrycker vad du vill förstå, arbeta med och förändra hos sig själv. Du får del av de övriga gruppdeltagarnas reaktioner och synpunkter omväxlande med att du själv lyssnar till, reagerar på och reflektera kring vad de andra deltagarna uttrycker. Sekretess råder kring vad som sägs i gruppen. Ofta är vi två terapeuter som arbetar med gruppen.

Enskild handledning/coaching

För dig som medarbetare är detta ett gott sätt att hitta återhämtning och energi. Du kan ta upp allt som påverkar dig i ditt yrkesliv. Coaching är stärkande även för dig som privatperson.

Grupphandledning

Vanligtvis är vi 2-5 personer i grupphandledning, oftast från samma arbetsplats och med liknande arbetsuppgifter. Här får du chansen att ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina egna, att utvecklas tillsammans. Vi träffas regelbundet varannan eller var tredje vecka.Chefshandledning

För dig som vill behålla din kompetens och/eller utveckla dig som chef och ledare erbjuder jag coachning/handledning. Här kan du ta upp det som känns mest angeläget för dig personligen i ditt ledarskap. Efter att själv ha arbetat som chef och ledare i många år kan jag bidra till att både stödja och handleda dig som ny eller erfaren chef/ledare. Chefshandledning är till nytta för hela företaget.