Välkommen

Jag arbetar med både individer, grupper och par och med handledning och utbildning. Välkommen att ringa eller maila mig för ett samtal om hur vi kan jobba tillsammans, enskilt eller i grupp. Vill du själv bli samtalsterapeut eller gå annan utbildning inom terapi/samtal rekommenderar jag att du tittar på hemsidan för ITL, Institutet för Terapi och Ledarskap https://itl-utbildning.se/
Mottagning

Min mottagning finns på Brunnsgatan 4 i Stockholm eller i Östra Vemmerlöv på Österlen. Vi kan också ses online om det passar dig bättre.

Gestaltterapi

Gestaltterapin utvecklades av Fritz och Laura Perls under 1940-50-talet. Personlig utveckling sker genom medvetenhet om vad som sker och ansvarstagande för vem man är och för vad man gör vilar på en humanistisk och existentiell grund, där ansvar och val är centrala teman. Gestaltterapi är en psykoterapi som handlar om helhet och där tanke, kropp och sinnen ses som en samverkande helhet.
Ingen människa slipper ansvaret för hur hon handskas med sitt liv, vi är bara offer för omständigheterna till en viss gräns. Vi kan inte välja vad vi ska känna inför det som sker, men vi kan alltid välja hur vi vill förhålla oss till det.
Bästa möjligheten att göra goda val har du när du är medveten om vad du känner, vad du undviker, vad du längtar efter, vad du är rädd för, vilka sidor du trycker undan hos dig själv och hur det förflutna påverkar dig idag.
För att må bra i livet behöver det finnas en balans mellan att vara och att göra. I gestaltterapin ökar vi medvetenheten runt dig och dina val. Samtalsterapi är en verksam form för ökad medvetenhet och förändring. 

Senaste nytt

  • Driver utbildningsinstitutet ITL som anordnar utbildningar inom terapi och ledarskap  https://itl-utbildning.se/
  • Sedan 2019 anordnar jag gruppterapi i Gestaltakademins regi.
  • Sedan 2018 leder jag grundkurser i gestalt och undervisar på det 4-åriga terapeutprogrammet.
  • Under 2016-17 vidareutbildade jag mig inom KBT och affektfokuserad psykoterapi, steg 1 i psykoterapeututbildningen.
  • År 2015-19 var jag ansvarig för det fyraåriga terapeutprogrammet på Gestaltakademin.
  • År 2014-15 vidareutbildade jag mig inom sorgebearbetning på Ersta Sköndals högskola.