Personlig utveckling i grupp

Innehåll och upplägg

Att delta i en grupp ger dig unika möjligheter till personlig utveckling. I gruppen skapas den trygghet som ligger till grund för ditt utforskande och gruppen finns både som stöd och spegling. Vi påverkas och påverkar varandra hela tiden och i vår kurs utforskar vi hur det går till.

Vi hjälps åt att öka förmågan till medvetenhet om oss själva och samspelet med andra. Medvetenheten ökar vår förmåga att göra medvetna val och ta ansvar för dem, något som är viktigt både privat och professionellt.

Vi hjälper varandra till nya insikter och du är bland människor som också har en längtan efter förändring och vill utforska sina tankar, känslor och sitt beteende.

Syfte och mål
Den här kursens syfte är att ge deltagarna möjlighet till personlig utveckling i grupp på gestaltteoretisk grund. Den ger också behörighet att söka vidare på Gestaltakademin i Skandinavien för att bli Diplomerad Gestaltterapeut och Gestaltpraktiker i Organisation

·      Kursledarna utgår ifrån gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod

·      Tryggheten i gruppen ligger till grund för den enskildes personliga utveckling

·      Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Under kursen jobbar vi bl.a. med awareness, kreativa uttryckssätt, kroppsmedvetenhet, kommunikation, polariteter, val och ansvar.

Nästa kursstart på Österlen: 

1-4 februari, 9-12 mars, 4-7 april, 9-12maj,  2024


Nästa kursstart i Stockholm:

12 - 15 januari, 16 - 19 februari, 1 -4 mars, 22 - 25 mars
Kursavgift 24/25
Privatbetalande: 21 500 kr inkl moms
Företagsbetalande: 35 000 kr exkl moms

Antal deltagare
6-12 personer

Avbokningsregler
Sökande kontaktas av mig som kursledare för gemensamt samtal/intervju. När sökande antagits och tackat ja är ansökan bindande. Hoppar du av efter detta och fram till 2 veckor efter kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Avbryter du senare debiteras hela avgiften. 

Avbokningar pga sjukdom fordrar läkarintyg.

Ansökan skickas direkt till min e-postadress, fliken se kontakt.

Sista ansökan Österlen: 1 januari -24  Sista ansökan Stockholm: 1 december -23